خانواده”از این سو” از واجدین شرایط و متخصصین در حوزه های تخصصی زیر:

  • برنامه نویسی
  • تولید محتوا
  • تورلیدرها و برگزارکنندگان
  • توسعه دهندگان و متخصصان سئو
  • گردشگران و مجریان تورهای مختلف

و یا تخصص هایی که به نظر شما، ما را در انجام این رسالت یاری خواهد کرد؛ باعث افتخار خانواده “از این سو” است که با شما همکاری داشته باشد.

لذا فایل رزومه خود را برای ما با موضوع “فرصت شغلی” به آدرس ایمیل Email:info@azinsoo.com ارسال فرمایید.